Afgelopen april hebben wij een online participatiesessie gehouden over het ontwerp van Gele Scheikunde. Tijdens deze druk bezochte participatiesessie hebben wij gevraagd of alle geïnteresseerden via een enquête input wilde geven over het ontwerp. Deze enquête is door bijna 800 mensen ingevuld! Wij hebben alle antwoorden zorgvuldig bekeken. Hieronder lees je de belangrijkste uitkomsten.


					Image

Deelauto’s

47% van de respondenten heeft aangegeven interesse te hebben in het gebruik van deelauto’s. Wij willen van Gele Scheikunde een gebied maken dat voorziet in een toekomstbestendige oplossing voor auto’s. Wij zijn dan ook blij met het gegeven dat zo’n aanzienlijk deel van de respondenten interesse heeft in het gebruik van deelauto’s. Wij gaan daarom het gebruik van deelauto’s meenemen in het stedenbouwkundig ontwerp voor Gele Scheikunde. De precieze plek waar de deelauto’s straks komen wordt onderzocht in de volgende fase. Op dit moment denken wij eraan deze auto’s een plek te geven in zowel de toekomstige parkeergarage als in de openbare ruimte. 

Ontsluiting parkeergarage

De grootste groep geïnteresseerden heeft een voorkeur voor een in- en uitrit van de toekomstige parkeergarage direct op de Michiel de Ruyterweg. Wij zijn hier ook voorstander van, maar hiervoor is een zorgvuldige afweging nodig. Wij zijn hierover in gesprek met de gemeente en andere stakeholders. Een definitieve keuze hierover verwachten we voor het eind van het jaar te maken, zodra ook de onderzoeken naar de mogelijke herinrichting van de Michiel de Ruyterweg verder door de gemeente in overleg met bewoners zijn uitgewerkt.


					Image

Invulling auditorium

Een restaurant in het auditorium? 81,2% van de respondenten heeft aangegeven dit te zien zitten! Wij zullen een dergelijke horecagelegenheid dan ook verder uitwerken in de definitieve planontwikkeling.

Invulling park en toekomstige nieuwbouw

Voor zowel de invulling van het park als voor de invulling van de commerciële en/of maatschappelijke ruimtes van de nieuwbouw aan de Michiel de Ruyterweg hebben de respondenten hun voorkeur doorgegeven. Deze voorkeuren zijn terug te vinden in de resultaten van enquête via de button hieronder. Wij nemen dit mee in het definitieve invulling van het ontwerp en zullen uiteraard met extra aandacht kijken naar de meest gekozen voorkeuren.

Vragen?

Heb je vragen over de enquête, deze nieuwsbrief of wellicht iets anders? Stuur dan een email naar: info@gelescheikunde.com

Vervolg

Op dit moment zijn wij druk bezig om het Stedenbouwkundig Definitief Ontwerp af te ronden. Na de afronding van het Stedenbouwkundig Definitief Ontwerp willen wij een 2e participatiebijeenkomst organiseren. Gedurende deze bijeenkomst willen wij belangstellenden en belanghebbenden meenemen in de keuzes die wij hebben gemaakt en toelichten welke onderdelen uit de enquête definitief zijn meegenomen in onze planvorming. Er zal ook ruimte zijn voor discussie omtrent de gemaakte keuzes. De verwachting is dat deze 2e participatiesessie begin 2022 gaat plaatsvinden.