Image

Levendig, groen en divers

Klik op een gebouw voor meer informatie

Perfecte mix van koop- en huurwoningen

De nieuwe buurt biedt ruimte aan circa 300 koop- en huurwoningen. Van duurzame woningen in het oude faculteitsgebouw tot comfortabele en energiezuinige nieuwbouwappartementen en eengezinswoningen. Het volop aanwezige groen zorgt voor rust en ruimte, het nieuwe Grand Café voor de nodige reuring. Deze ontmoetingsplek die grenst aan het buurtplein, wordt het kloppend hart van de buurt. De winkels, horeca en andere voorzieningen in de gebouwen aan de Michiel de Ruyterweg maken de buurt compleet.

Hoover over de luchtfoto om te zien waar wat komt.


					Image
 Image

Groen, veilig en natuurinclusief

 

Klaar voor de toekomst

Biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de buurt. Zo is er volop ruimte voor wadi’s. Deze groene greppels vangen water op in tijden van wateroverlast en houden het vast voor drogere periodes. Daarnaast komen er tussen de woongebouwen veel groene ruimtes en is ook het bestaande park aan de Julianalaan onderdeel van de nieuwe buurt. De daken worden waar mogelijk voorzien van zonnepanelen en van groen. Dit zorgt ervoor dat water wordt opgevangen en vastgehouden en verlaagt de kans op hittestress bij hoge temperaturen. Mede dankzij de ondergrondse parkeergarage wordt het een groene, autoluwe en veilige buurt. Een plek die rust en ruimte biedt in de stad, een plek om elkaar te ontmoeten en waar kinderen veilig kunnen spelen. Gele Scheikunde is klaar voor een groene, veilige en natuurinclusieve toekomst.


					Image

					Image

					Image

					Image

Voorzieningen

Ruimte om te leven

De nieuwe buurt biedt straks veel handige voorzieningen. Van een traiteur tot een gezellig Grand Café in het oude auditorium. En van een yogastudio tot bijvoorbeeld een fietsenmaker. Onder Gele Scheikunde komt een parkeerkelder waar bewoners en medewerkers van de winkels, horeca en andere voorzieningen hun auto kunnen parkeren. Ook voor het stallen van fietsen worden speciale plekken gecreëerd, waardoor het openbaar gebied alle ruimte biedt om lekker te leven.

 


					Image
scroll down