Image

Wijziging bestemmingsplan: kom jij ook naar de inloopbijeenkomst?

Wij willen alle geïnteresseerden graag op de hoogte brengen van de inspraakprocedure omtrent het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ‘Gele Scheikunde’ en het bijbehorende ontwerp voor een hogere grenswaardebesluit. Binnen het huidige bestemmingsplan past de herbestemming van het complex ‘Gele Scheikunde’ niet, daarom heeft de gemeente een vernieuwd ontwerpbestemmingsplan geïntroduceerd.

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp hogere grenswaardebesluit Wgh inzien
Vanaf 17 oktober 2023 tot en met 27 november 2023 kun je het ontwerpbestemmingsplan ‘Gele Scheikunde’ op de volgende wijzen bekijken:
• Op afspraak bij het gemeentekantoor aan het Stationsplein 1. Je kunt bij het gemeentekantoor ook een exemplaar van het bestemmingsplan kopen.
• Opvragen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Selecteer “ plannen zoeken”. Bij “plannaam” kan daarna de naam van het bestemmingsplan (exact) worden ingevoerd.
• Op www.delft.nl/bestemmingsplannen en klik door naar Plannen ter inzage.

Inloopbijeenkomst op 7 november 2023
Op 7 november 2023 wordt van 18.30 tot 20.30 uur in de publiekshal van het gemeentehuis een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan Gele Scheikunde. Je wordt dan geïnformeerd over de inspraakprocedure voor het ontwerpbestemmingsplan Gele Scheikunde en het daarbij horende ontwerp hogere grenswaardebesluit. Het plan kan worden bekeken, er kunnen vragen gesteld worden en desgewenst kan er mondeling een zienswijze (reactie) ingediend worden. Het adres is Stationsplein 1.

Om de gehele kennisgeving en de brief aan bewoners in te zien kun je op onderstaande downloads klikken.

Bekijk het kennisgevingsbericht

Bekijk de brief aan de bewoners