Image

Plan

Er zijn meerdere informatiebijeenkomsten over Gele Scheikunde geweest. Tijdens deze online informatiebijeenkomst hebben de initiatiefnemers de toehoorders geïnformeerd over de plannen en aanvullende ideeën ontvangen. Op deze pagina zetten we de plannen op een rij.

DE PLANNEN – 10 maart 2022

Ook in deze fase wil de ontwikkelcombinatie de belanghebbenden informeren over de nadere uitwerking van de plannen. Daarvoor is een tweede informatiebijeenkomst gehouden op donderdag 10 maart. De presentaties die toen zijn gegeven, kun je hieronder terugkijken.


					Image

Ronald Schleurholts

Ronald Scheurholts, architect partner @ Cepezed meer over de vervolg stappen die zijn gezet sinds de vorige participatie bijeenkomst.

Bekijk

					Image

Bertil Donkers - Architect partner @Barcode Architects

Bertil Donkers, Senior architect @ Barcodes architects meer over het nieuwbouw gedeelte binnen Gele Scheikunde.


					Image

Ania Sobiech - Landschaparchitect @ Karres en Brand

Ania Sobiech, Landschapsarchitect @ karres en brands meer over de inrichting van de openbare ruimte

DE PLANNEN – 29 april 2021

Op 29 april 2021 was de eerste informatiebijeenkomst. Hieronder zijn de gepresenteerde plannen terug te kijken.


					Image

Ronald Schleurholts - Architect partner @Cepezed

Ronald vertelt meer over de locatie en het plan voor de omgeving.


					Image

Caro van de Venne - Architect partner @Barcode Architects

Caro vertelt meer over het concept, de sfeer, de gebouwen, de woningen en het programma.


					Image

Ania Sobiech - Landschaparchitect @ Karres en Brand

Ania vertelt meer over het groen, het water, de begroeiing en de sfeer.


					Image

Tjitte Prins - Verkeersadviseur @Goudappel

Tjitte vertelt meer over het parkeren, de ontsluiting en de verkeerssituatie.

RUIMTELIJK PROGRAMMATISCH KADER (2019)

Het gebouwencomplex Gele Scheikunde ligt op een bijzondere plek en vormt een schakel tussen de campus van de TU Delft en de binnenstad. Vanwege het belang van de plek is enkele jaren geleden door de gemeente, TU Delft en omwonenden in samenwerking met stedenbouwkundig bureau Maxwan een zogenoemd ‘ruimtelijk-programmatisch kader’ (RPK) opgesteld. In dat document zijn ambities, wensen en eisen van de belanghebbenden vertaald naar 12 ontwerpprincipes. Bij het tot stand komen van het RPK zijn de omwonenden geraadpleegd – deze raadplegingen zijn overigens gedocumenteerd en op de pagina documenten terug te vinden. Zo ontstonden de kaders die het RPK biedt voor een plan dat door een ontwikkelaar kon worden gemaakt, en dat dan kan rekenen op een positieve grondhouding van gemeente en omwonenden.


					Image

					Image

					Image

					Image

					Image

					Image

					Image

					Image

					Image

UITWERKING

Dat plan is inmiddels gemaakt door Amvest en KondorWessels Vastgoed. Zij bedachten met hulp van gerenommeerde architecten, stedenbouwkundigen en verkeerskundigen hoe het bijna 3 hectare grote gebied tot een nieuw levendig onderdeel van de stad kan worden.

Het programma omvat zo’n 300 woningen (onder meer sociale huur, middeldure huur en vrije sector koop- en huurwoningen), een brasserie in het voormalige auditorium, een prachtige beschutte binnentuin en een aantal ruimtes waar kleinschalige commerciële voorzieningen mogelijk zijn. Dit zijn niet alleen voor bewoners maar ook voor de hele buurt aantrekkelijke toevoegingen.

 

BLIJF OP DE HOOGTE

Er zullen nog meer contactmomenten worden georganiseerd. Schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van Gele Scheikunde.